مسکن آبان ماه گران شد

ساختمان ساز نوامبر 27, 2018 بدون دیدگاه

مسکن آبان ماه گران شد

پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۸

پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۸

مسکن آبان ماه گران شد

بررسی جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی حاکی آن است که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن طی آبان‌ماه امسال

مقایسه با مهر ۹۷ حدود ۶.۴ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات مسکن نیز مدت یاد شده ۲۶.۶ درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی در آبان‌ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد ۶٫۳۹ درصدی

۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان افزایش یافت که مقایسه متوسط قیمت ۸ میلیون و ۱۲۲ هزار تومانی ماه قبل ۶٫۳۹ درصد افزایش یافته است.

کمترین متوسط قیمت مسکن پایتخت آبان ماه امسال با ۴ میلیون و ۶۱ هزار تومان مربوط به منطقه ۱۹ بود. تا پیش از این همواره کمترین

متوسط قیمت مسکن متعلق به ۱۸ بود. متوسط قیمت مسکن این منطقه طی آبان امسال به ۴ میلیون و ۷۹ هزار تومان رسید نسبت

ماه پیشی از آن یعنی مهر ۹۷ بالغ بر ۱۲٫۲ درصد افزایش یافته است.

همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی منطقه یک با حدود ۶٫۱ درصد به ۱۹ میلیون و ۸۰۶ هزار تومان رسیده است.

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی مهرماه امسال این منطقه با افزایش ۴٫۲ درصدی نسبت به شهریور ۹۷ به ۱۸ میلیون

و ۵۳۲ هزار تومان رسیده بود.

همچنین ماه گذشته ۱۰۱۷ فقره مبایعه‌نامه در مناطق ۲۲ گانه تهران ثبت شد نسبت ماه پیش از آن (مهر ۹۷) بالغ بر ۲۶٫۶ درصد

کاهش یافته است. در مهرماه امسال تعداد مبایعه‌نامه‌ها ۹۵۶۱ فقره بود.

منبع:تی نیوز